fbpx

Kirjanpito

Kirjanpito

Kirjanpito

Kirjapito on saumattomasti integroitu muihin Directo-ominaisuuksiin. Directossa muodostetuista liiketapahtumista syntyy kirjanpito automaattisesti ja reaaliaikaisesti. Kun yritys käyttää Directoa liiketoiminnassaan, kirjanpitäjän ei tarvitse kopioida muiden työntekijöiden laatimia asiakirjoja, ja hänellä on enemmän aikaa tärkeämpään työhön kuin tietojen uudelleen syöttämiseen. Directossa keskitytään käyttäjäystävällisyyteen ja ominaisuuksiin, jotka helpottavat ja nopeuttavat kirjanpitäjän työtä. Tärkeimmät kirjanpidon ominaisuudet:

 • Tilikartta on vapaasti valittavissa
 • Tuloslaskelma ja Tase vapaasti määriteltävissä
 • Automaattiset valuuttakurssit Euroopan keskuspankilta
 • Raportit mahdollistavat jaksojen vertaamisen
 • Yksityiskohtainen raportointi kohteista ja projekteista useissa eri näkymissä
 • Taloudelliset reseptit määrien jakamiseksi tileille tai esineille sääntöjen mukaisesti
 • Tarkastusraportteja tietojen tarkistamiseksi ja virheiden löytämiseksi
 • Mahdollisuus avata vahvistettuja asiakirjoja
 • Käyttöomaisuus ja pienten laitteiden kirjanpito
 • Raportointiryhmien raportit
 • Kassaraportti
 • Budjetit
 • Tiliotteet

Paperiton toimisto

Directon käyttäjille paperiton taloushallinto on jo nyt todellisuutta. Se nopeuttaa työprosesseja ja tiedonkulkua ja on ympäristöystävällinen.
 • E-laskujen (Finvoice) lähetys ja vastaanotto napin painalluksella
 • Automaattinen kytkentä skannaus- ja tulostuspalveluun
 • Sähköpostilaskujen suora vastaanotto Directoon ja PDF-tiedoston automaattinen sisäänluku uudeksi ostolaskuksi
 • Tiliotteiden automaattinen nouto pankista
 • PDF-muotoisten dokumenttien liittäminen asiakirjoihin, esim. tarjous
 • Ostolaskujen kierrätys laskun kuvan kanssa

Finvoice

Erittäin kätevä ja monipuolinen verkkolaskun lähetys ja vastaanotto
 • Myös ulkomaisesta Directosta on mahdollista lähettää Finvoice laskuja suomalaiselle yritykselle
 • OVT tunnuksen, myös ulkomaan yrityksen tarpeeksi, hakeminen
 • Liiteiden lähetyksen mahdollisuus
 • Asiakastiedoissa tarvitaan ainoastaan asiakkaan OVT tunnusta, operaattoritunnusta ei
 • Vastaanottossa preview mahdollisuus
 • Yhteisen kustannustilin käyttöön mahdollisuus
 • Factoring laskujen lähetys, automaattinen ohjaus tapauskohtaisesti
 • Kaikkien finvoice standardien yhteensopivuus
 • Mahdollisuus lähettää laskuja Ruotsiin
 • Palvelun ostaminen kauttamme, erillistä operaattorisopimusta ei tarvita

Ostolaskujen kierrätys

Ostolaskujen ja muiden asiakirjojen tarkastaminen ja hyväksyminen on sujuttava joustavasti. Directon menettelyn avulla asiakirjat tarkastetaan ja hyväksytään ohjelmassa.
 • Seuraavia asiakirjoja voidaan menettelyssä käsitellä: ostolasku, kustannukset, ostotilaus
 • Menettely voi olla joko peräkkäinen tai rinnakkainen
  • Peräkkäisyyden tapauksessa alemman tason hyväksyjä käsittelee asiakirjan ennen kuin se siirtyy seuraavan tason hyväksyjälle
  • Rinnakkaisessa prosessissa hyväksyntäjärjestys on vapaa
 • Sähköposti-ilmoitus käyttäjälle, kun asiakirjoja on käsiteltävä
 • Ilmoitus evätystä hyväksymisestä nimetylle henkilölle
 • Mahdollisuus määrätä hyväksyjälle sijainen loman ajaksi
 • Prosessi voidaan tehdä myös osissa, jolloin rivikohtaisesti voi olla toinen hyväksyjä
 • Menettelypohjat, joiden avulla käsittelijät voivat kätevästi valita ennalta määritellyt hyväksyjät
 • Mahdollisuus lisätä hyväksyjä automaattisesti sääntöjen perusteella, esim. toimittaja, loppusumma jne.
 • Määritellään ehdot, joilla ennalta annetut allekirjoitukset peruutetaan
 • Käsittelijä voi määrittää automaattisesti kustannusten jakautumisen tilien, projektien tai tuotteiden mukaan
 • Asiakirja voidaan vahvistaa ja lähettää vasta, kun tarvittavat allekirjoitukset on annettu

Laskentakohteet (Raportointidimensiot)

Yksityiskohtaisempi katsaus yhtiön tuloksesta saadaan tulosyksiköiden kirjanpidosta. Laskentakohteet voivat olla osastoja, alueita, työntekijöitä, autoja jne. Directossa laskenta/ raportointidimensiota kutsutaan kohteeksi. Haluttaessa voidaan rakentaa monimutkaisia ​​kohdejärjestelmiä, jotka antavat yksityiskohtaiset ja kattavat raportit eri tarpeisiin. Tärkeimmät ominaisuudet ovat:

 • Kohteiden määrä on rajaton
 • Kyky luoda moniulotteisia hierarkkisia kohteita monimutkaisempiin raportointitarpeisiin ja nopeampaan kohteen valintaan
 • Kohde voidaan valita automaattisesti käyttäjän tai asetusten perusteella
 • Tietty kohdetaso voidaan asettaa pakolliseksi – ilman sitä et voi vahvistaa asiakirjaa – mikä varmistaa ehjän raportoinnin
 • Kaikki raportit kohde-erittelyllä
 • Kohteiden tosiasiallisten tulosten vertailu budjettiin halutulla jaksolla
 • Käyttäjäoikeuksiin sidotut kohteet, käyttäjällä oikeus nähdä vain tietyn kohteen asiakirjoja
 • Kohteita ja projekteja voidaan käyttää rinnakkain

Raportointi

Directon talousraportointi on laaja ja joustava ja se vastaa monenlaisiin tarpeisiin. Fiksu järjestelmä mahdollistaa raporttien luomisen erilaisille työntekijöille. Talousraportoinnin pääpiirteet ovat:
 • Vapaasti määriteltävissä olevat tase ja tuloslaskelma
 • Mahdollisuus jakaa raportteja vertaamalla kausia ja arvioimaan trendejä
 • Vertailut budjetteihin ja eri ajanjaksoihin
 • Kattava raportointi useista kohteista (dimensio) eri ajanjaksoihin ja budjetteihin verrattuna
 • Mahdollisuus rajata raporttien näkymää käyttäjäoikeuksien perusteella
 • Drill-down-toiminto – raportista voidaan porautua datan alkulähteille
 • Kaikki raportit siirtyvät kätevästi napin painalluksella Exceliin

Konsolidointi

Konsolidaation avulla Directoa käyttävä yritysryhmä, pystyy tuottamaan konserniraportteja nopeasti. Tärkeimmät Directo-konsolit ovat seuraavat:
 • Konsernin taseen ja tuloslaskelman reaaliaikainen yhdistäminen – tytäryhtiöiden muutokset näkyvät välittömästi konsernin raportoinnissa
 • Konsernitilinpäätös eri tytäryhtiöistä, joilla on erilaiset kirjanpitovaluutat
 • Vähemmistöosuuden kirjanpito konsernin raporteissa
 • Konserniraportit voidaan myös koota, jos tytäryhtiöt käyttävät emoyhtiöltä eri tilikarttaa. Esimerkiksi ulkomaiset tytäryhtiöt
 • On mahdollista yhdistää tytäryhtiö, joka ei käytä Directoa. Tiedot voidaan syöttää manuaalisesti tai tuoda Excelistä.
 • Konserniraporttien laatiminen monimutkaisemmilla rakenteilla ja monitasoisilla ryhmillä
 • Konsernin talousarvion seuranta koko konsernin tai tytäryhtiöiden konsolidoiduna talousarviona
 • Ryhmän yhteinen myynti- ja ostotili
 • Konsernin käyttöomaisuus, joka vastaa konsernin sisäisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnistä
 • Konsernin kassavirtalaskelma