fbpx

Projektointi

Projektointi

Budjetointi

Directossa voidaan käyttää projektikohtaisia budjetteja hankkeiden etenemisen ja taloudellisen tilanteen seuraamiseen.
 • Projektibudjetit voivat olla taloudellista asemaa seuraavia
 • Projektin budjetit voivat olla myös kattavampia työn ja käytettyjen materiaalien osalta
 • Budjettien lisäksi voit käyttää projektissa määriteltyjä ennusteita

Raportointi

Projektin raportointiin kuuluvat seuraavat raportit:
 • Projektiluettelo – yhteenveto projekteista
 • Projekti yhteenveto – yleiskatsaus yhden projektin tuloista, menoista ja rahavirroista
 • Projektitilastot – yksityiskohtainen raportointi projektien tulorakenteesta ja vertailu budjettiin
 • Projektin jaksottaminen – pitempien projektin tulojen ja menojen jaksottaminen
 • Projektin tulos – tulojen ja menojen mahdollinen jakautuminen ja vertailu budjettiin

Ajanhallinta

Hanketta voidaan seurata vaiheittain työn edetessä. Projektin ajanhallintaan sisältyy:
 • Mahdollisuus määrittää hankkeen toteutusvaiheet tai suunnitellut vaiheet ja niiden väliset suhteet ja oletukset
 • Hankkeen suunniteltu aikataulu ja työn seuranta
 • Mahdollisuus tarkastella projektin aikajanaa kaaviona