fbpx

Myynti

Myynti

Laskutus

Directosta voidaan lähettää laskuja asiakkaalle e-laskuna (Finvoice), tulostuspalvelun kautta, sähköpostitse, perinteisenä tulosteena paikalliselle kirjoittimelle, ja on myös mahdollista muodostaa factoring-kopio suoraan rahoitukseen. Laskutusta voidaan tehdä monin tavoin riippuen yrityksen toiminnasta ja siihen liittyvistä prosesseista. Laskutuksen tärkeimmät ominaisuudet ovat:
 • Laskutus tilausten kautta
 • Sopimuslaskutus määrävälein
 • Resurssilaskutus toteutuneiden tuntien perusteella
 • Ennakkolaskutus
 • Kassapäätemyynti
 • Nets maksupääteintegraatio
Directossa laskutusvaihtoehdot ovat hyvin moninaisia, ja paras ja toimivin käytäntö valitaan asiakkaan tarpeiden mukaan.

E-laskut (Finvoice)

Sähköisten laskujen lähettäminen onnistuu Directosta yhdellä klikkauksella, kun toiminto on aktivoitu. Tarvittaessa myös factoring kopio rahoittajalle menee samalla painalluksella.

Verkkokauppaliityntä

Verkkokauppaliityntä automatisoi tilausten siirtymisen verkkokaupasta Directoon. Sen avulla varmistetaan, että molemmilla puolilla on oikeat tiedot. Directon verkkokaupparajapinta on hyvin monipuolinen ja meillä on laaja kokemus erilaisten verkkokauppojen liittämisestä Directoon. Liittynnän joustavuus johtuu suurelta osin siitä, että asiakas ei ole pakotettu kapeaan ennalta määritettyyn pakettiin, vaan rajapinta voidaan räätälöidä asiakkaalle sopivaksi. Directo-rajapinnan avulla tiedot voivat liikkua molempiin suuntiin – Directosta – verkkokauppaan ja verkkokaupasta Directoon. Tyypillisesti verkkokauppaliitynnällä on seuraavat vaatimukset:
 • Verkkokaupan on esitettävä tuotteet oikeilla hinnoilla ja tiedettävä, mitä tuotteita on saatavilla
 • Asiakkaan verkkokaupassa tekemä maksu siirtyy Directoon tilauksen ennakkomaksuksi
 • Uusi asiakas perustetaan oikeilla tiedoilla automaattisesti Directoon tai myynti kirjautuu vanhalle asiakkaalle

Verkkokauppa-automaatio

Directoon saapuneeseen verkkokauppatilaukseen muodostetaan ennakkomaksu automaattisesti sääntöjen mukaan. Tilauksesta muodostetaan automaattisesti varastotoimitukset niiden tuotteiden osalta, jotka ovat varastossa. Ei varastoitavien tuotteiden osalta Directo muodostaa automaattisesti ostotilauksen oikealle toimittajalle ja lähettää sen eteenpäin joko sähköpostilla tai tarvittaessa EDI-sanomana. Loppuasiakkaan tiedot siirtyvät toimittajalle ja tavarat voidaan toimittaa suoraan perille.

Hinnoittelun hallinta

Directo tarjoaa hyvät työkalut hinnoitteluun. Ohjelmassa vahvistetut hinnastot yksinkertaistavat merkittävästi tarjousten tekemistä ja myyntiä. Tämä takaa oikeat hinnat myyntiasiakirjoissa. Tärkeimmät ominaisuudet ovat:
 • Asiakasluokkiin perustuvat hinnastot, esim. tukkuasiakkaat, uskolliset asiakkaat
 • Tuoteryhmäkohtaiset hinnastot
 • Määrästä riippuvat hinnat tai alennukset
 • Hinnoittelukaavat voidaan esimerkiksi asettaa myyntihinnalle kiinteä kate
 • Projektihinnastot
 • Myymäläkohtaiset hinnastot
 • Kampanjatarjoukset
 • Erityishinnat tietylle ajanjaksolle
 • Hintojen massasopeutus

Myyntitilaukset

Myyntilaukset ovat asiakkaiden tekemiä tilauksia tavaroista tai palveluista. Myyntitilaukselta voidaan tehdä toimitus ja laskutus. Myös ostotilaus voidaan tarvittaessa muodostaa suoraan myyntilaukselta. Tärkeimmät ominaisuudet:
 • Lähetä tilausvahvistus asiakkaalle suoraan järjestelmästä
 • Luo tilauksia joko tarjouksista tai manuaalisesti
 • Vastaanota verkkokauppatilauksia Directoon rajapinnan kautta
 • Ryhmittele tilaukset tyypin mukaan ja seuraa niiden tilaa

Kassapistemyynti

Directoa voidaan myös käyttää kassapäätteenä. Directo tarjoaa myös työkaluja vähittäiskaupan myynnin helpottamiseksi. Ominaisuudet ovat:
 • Yhteys maksupäätteisiin
 • Henkilökorttia voidaan käyttää asiakaskorttina
 • Asiakaskohtaiset alennukset
 • Lahjakorttit
 • Maksun jakaminen – Yhden ostoksen maksaminen usealla eri tavalla. Esimerkiksi osittainen maksu käteisellä ja osittain kortilla
 • Kamppanjat ja tarjoukset. Esimerkiksi osta kolme kahden hinnalla tai osta kaksi tuotetta – halvempi ilmaiseksi jne.
Lisäominaisuudet:
 • Mukava ja helppo tavaroiden vaihto ja palautus
 • Päivän aloitus ja viimeistely check-in -työasemassa – käteis- ja korttitapahtumien tarkistaminen ja rahan siirtäminen

Asiakkuuden hallinta – CRM

CRM eli asiakassuhteiden hallinta edellyttää erilaisia ​​toimintoja ja tietotarpeita yrityksissä, joilla on erilaisia ​​toimintoja. Useimmissa tapauksissa CRM-ohjelmiston oletetaan olevan myynti- ja asiakkuudenhallintatyökalu. Tärkeimmät asiakkuudenhallintaominaisuudet Directossa ovat:
 • Monipuolinen ja kattava asiakasrekisteri
 • Yhteystietorekisteri
 • Asiakkaiden luokittelu erilaisten ominaisuuksien perusteella
 • Kokous- ja tapahtumarekisteri kalenteriin perustuen
 • Asiakasaktiviteetin seuranta ensimmäisestä kerrasta laskutukseen ja rahavirtaan
 • Yksityiskohtainen katsaus tarjouksiin, tilauksiin, laskuihin asiakkaille
 • Asiakaskohtainen myyntibudjetointi
 • Budjettivertailu
 • Asiakkaan kannattavuus
 • Tarjouskanta todennäköisyyksineen
 • Kilpailija-analyysi
 • Asiakkaat, artikkelit, myyjät jne.
 • Myyntiraportteja, joista pääsee porautumaan yksityiskohtiin asti alkuperäisen tiedon lähteelle

Raportointi

Kattava ja monipuolinen yleiskuva myynnistä on oleellinen kaikille yrityksille. Directo myyntiraportointi tarjoaa hyvin monenlaisia ja monipuolisia raportteja. Kussakin raportissa on useita erilaisia kohteita (dimensioita) ja mahdollisuus verrata budjettiin tai toiseen ajankohtaan. Myyntiraporttien ominaisuudet:
 • Myyntitiedot asiakkkaittan, tuotteittain ja tuoteryhmittäin
 • Toimipaikkatilastot
 • Myyjien tilastot
 • Tarjoukset, tilaukset ja laskut
 • Tarjousten, tilausten ja laskujen tila
 • Saamiset asiakkailta ja asiakkaiden maksamat ennakot
 • Tulevat tuleva kassavirta eräpäivän mukaan

Tuntilaskutus

Monella toimialalla laskutusperuste on käytetyt työtunnit. Tämä on yleisintä kirjanpito- ja tilintarkastusyhteisöissä, rakennusliikkeissä, asianajotoimistoissa ja konsultointiyrityksissä. Tuntilaskutusta käyttävät myös huolto- korjausyritykset. Directoon syötettyjen työtuntien perusteella voit helposti luoda laskut heti työn jälkeen, viikottain tai vaikkapa kuukauden lopussa. Tuntilaskutuksen ominaisuuksia:
 • Työtunteja voidaan kirjata resurssille ja kohdistaa vaikkapa projekteille
 • Varauksia voidaan lisätä työntekijöiden kalenteriin
 • Voit myös käyttää käynnistys- ja pysäytyspainiketta työajan määrittämiseen
 • Voit myös lisätä työtunteja projektiisi kalenterinäkymästä
 • Toteutunutta työaikaa voidaan verrata suunniteltuun työaikaan
Raportoitujen tuntien perusteella palkkakustannukset voidaan jakaa eri kohteisiin tai projekteihin. Palkkasumma voidaan muodostaa tehtyjen tai laskutettujen työtuntien perusteella. Resurssointi mahdollistaa:
 • Työntekijöiden raportit, työn tyypit, asiakkaat, projektit, aktiviteetit ja työajat
 • Tehokkuusraportit ja laskutetut tunnit
 • Yksilölliset ja jaetut kalenterit, ihmiset ja työaikataulut